Dołącz do nas

Real Estate Manager

Autor

Od 2012 r. na stanowisku operations manager w firmie Europtima sp. z o.o. W roku 2002 uzyskał dyplom mgr. inż. budownictwa lądowego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej, a w 2016 r. stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. W międzyczasie odbył studia podyplomowe z zakresu Project Management na wydziale budownictwa Trinity College Dublin oraz Doctor of Business Administration, organizowane przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Całe życie zawodowe związany z budownictwem w różnych obszarach. Wiedzę praktyczną i doświadczenie zdobywał w Polsce i za granicą, działając w różnych obszarach rynku, obserwując proces inwestycyjny na różnych etapach z wykorzystaniem różnych technologii realizacji. Doświadczenie zostało potwierdzone w specjalności konstrukcyjno- -budowlanej w 2008 r. Dużą część życia zawodowego poświęcił prefabrykacji elementów konstrukcyjnych, będąc projektantem, nadzorując montaż i produkcję prefabrykatów. Entuzjasta wprowadzania nowych technologii, w tym BIM, do zarządzania procesem budowlanym oraz całościowego spojrzenia na problemy sektora budowlanego, w tym realizacji i utrzymania obiektów budowlanych.