Dołącz do nas

Real Estate Manager

01/08/2017

Zasady etyki zawodowej

Standardy Praktyki Zawodowej – Agencja i Pośrednictwo (REABS) opracowane przez RICS zawierają wytyczne dotyczące wzorowej praktyki dla agentów i pośre...
01/06/2017

Globalny krajobraz rynku usług typu Real Estate Facility Management

Najważniejsze trendy na rynku outsourcingu w zakresie zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą pochodzą wprost od organizacji nabywających usługi...

Archiwum magazynu

Archiwum magazynu

Przeglądaj archiwum