Dołącz do nas

Real Estate Manager

Autor

Studiował na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji, mgr inż. budownictwa lądowego w zakresie urządzeń i instalacji sanitarnych. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych, a także licencję zarządcy nieruchomości. Pracował na stanowiskach kierownika robót sanitarnych, inspektora nadzoru, zarządcy obiektów wojskowych, lotniska; zarządcy biurowców, budynków mieszkalnych; menedżera ds. zarządzania obiektami magazynowymi (400 000 m²); kierownika obsługi technicznej, udziałowca firmy projektowej. Pracował w jednostkach organizacyjnych MON, Est-On Property Management Sp. z o.o. (Echo Investment S.A.), Manufaktura Sp. z o.o., Raben Polska Sp. z o.o., Strabag Property and Facility Services Sp. z o.o., CBRE Sp. z o.o. Ma doświadczenie w zakresie planowania inwestycji, nadzoru inwestorskiego, projektowania, budowy, eksploatacji, prowadzenia negocjacji umów dotyczących prac budowlanych, usług, zakupów nieruchomości, umów najmu, opracowywania specyfikacji i dokumentacji przetargowych, tworzenia struktur organizacyjnych i procedur wewnętrznych, kierowania zespołami pracowników, zarządzania nieruchomościami magazynowymi, biurowymi i niezabudowanymi.