Dołącz do nas

Real Estate Manager

Autor Afanasjew Seweryna

Negocjacje zapisów umowy najmu (cz. VII)

Okres najmu, dzień jego rozpoczęcia

Wydawać by się mogło, że określenie daty rozpoczęcia i zakończenia najmu to rzecz dość banalna, jednak wcale tak nie jest, zwłaszcza w przypadku nowych budynków. Najemca i wynajmujący uzgadniają wprawdzie planowaną datę przekazania powierzchni, jednak często ulega ona przesunięciu ze względu na opóźnienia w pracach budowlanych i aranżacyjnych. Data rozpoczęcia najmu oznacza datę wejścia w życie warunków określonych w umowie. Nie musi być to koniecznie termin rozpoczęcia działalności w lokalu. Na tym tle często dochodzi do nieporozumień pomiędzy najemcą a wynajmującym, ponieważ ich oczekiwania co do momentu rozpoczęcia płatności czynszu mogą być różnie rozumiane i interpretowane.

Tymczasem okres najmu to kluczowy element umowy najmu i jej warunków. Decyzja, na jaki okres najemca chce podpisać umowę, jest istotnym czynnikiem biznesowym, ściśle uzależnionym od charakterystyki d...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 92% treści

Podstawowy

Usługi doradcze w branży utrzymania czystości

Wiedza z zakresu cleaningu jest jak program antywirusowy – nieustannie należy ją aktualizować, inaczej staje się bezużyteczna. Dotyczy to zresztą kompetencji we wszystkich szybko rozwijających się dziedzinach gospodarki.