Dołącz do nas

Real Estate Manager

Autor Morawski Artur

Globalny krajobraz rynku usług typu Real Estate Facility Management

Najważniejsze trendy na rynku outsourcingu w zakresie zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą pochodzą wprost od organizacji nabywających usługi outsourcingu typu REFM (Real Estate Facility Management),wśród wiodących globalnych dosta...

Globalny rynek REFM pozostaje w dobrej kondycji i nadal rośnie. Obecnie wiele organizacji, które stanowią końcowych odbiorców usług REFM, zwłaszcza większe firmy operujące na zachodnich rynkach, uznaje za oczywisty pewien poziom outsourcingowania usług REFM, nawet jeśli czasem zlecają na zewnątrz jedynie kilka z nich (np. usługi dozorcze, catering, udogodnienia). Natomiast wiodące organizacje coraz bardziej bardziej skłaniają się w kierunku modelu zintegrowanego zarządzania nieruchomościami (Integrated Facilities Management).

Jeśli czynności wschodzące w skład usług REFM są wykonywane przez organizacje samodzielnie, to najczęściej ma to miejsce na rynkach wschodzących, gdzie możliwości rynku często nie dojrzały jeszcze do outsourcingu, albo – już niezależnie od rynk...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 95% treści

Podstawowy

Biuro demokratycznie zaaranżowane

W nowym biurze Grupy Pracuj wpływ na wygląd środowiska pracy w dużej mierze mieli pracownicy. Liczne ankiety, rozmowy i obserwacje pozwoliły pozn...