Dołącz do nas

Real Estate Manager

Autor Kreja Karina

Fit out – czy zawsze sprawia wiele problemów?

Jeśli tego nie zrobiliśmy, nasze kolejne działania mogą tylko w części zrekompensować popełnione błędy, a nawet dodatkowo utrudnić korzystanie z biura i wygenerować dodatkowe koszty. „Nadmierne przykładanie wagi do wskaźników wymiernych w postaci kwot często jest przyczyną nietrafnych decyzji, których konsekwencje ponosi się przez kilka lat. Każda decyzja jest prawidłowa, o ile została podjęta w sposób świadomy i uwzględnia ryzyka z nią związane” – tak kończono rozważania w poprzednim numerze na temat wynajęcia biura. Niestety, tym smutnym zdaniem powinniśmy rozpocząć opisywanie problematyki fit outów.

Prace adaptacyjne, nazywane w branży fit outem, to w zasadzie zwykłe prace budowlane, których sposób realizacji opisany został w prawie budowlanym i związanym z nim przepisami. Oznacza to, że prace te muszą spełniać wymogi norm, być prowadzone na podstawie prawidłowo przygotowanej dokumentacji, na warunkach okr...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 92% treści

Podstawowy

Usługi doradcze w branży utrzymania czystości

Wiedza z zakresu cleaningu jest jak program antywirusowy – nieustannie należy ją aktualizować, inaczej staje się bezużyteczna. Dotyczy to zresztą kompetencji we wszystkich szybko rozwijających się dziedzinach gospodarki.
Podstawowy

Jaśniejsza droga do efektywności

Nowe podejście do dotychczasowych modeli dostarczania produktów i usług w oparciu o Internet Rzeczy kompletnie zmienia sposób, w jaki użytkuje oraz obsługuje się obecnie infrastrukturę oświetleniową. Inteligentne systemy oraz p...