Dołącz do nas

Real Estate Manager

Wizja niedalekiej przyszłości

Zdobycie przewagi konkurencyjnej dzięki innowacyjności stanowi jeden z głównych filarów strategii rozwoju przedsiębiorstw, które mają ambicję, by osiągnąć sukces globalny. Takie działanie pozwala również wzbudzić zainteresowanie młodych pracowników, którzy oceniają rzeczywistość z perspektywy swojego smartfona. Przy rosnących inwestycjach w rozwój nowych technologii na świecie zmiany zachodzą coraz szybciej, niemalże z dnia na dzień. Zastanówmy się zatem, jak może wyglądać nasza najbliższa przyszłość i jakie jeszcze dziedziny naszego życia ulegną zmianie dzięki innowacjom pojawiającym się jak grzyby po deszczu? Jak zmieni się sposób komunikacji, podróży i pracy? 

W ciągu ostatnich 150 lat byliśmy świadkami prawdziwej rewolucji technologicznej. Główną motywacją innowacji i rozwoju od zawsze było przede wszystkim zaspokajanie określonych przez Abrahama Maslowa potrzeb niższego rzędu (takich jak przynależność do...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 91% treści

  • Negocjowanie i renegocjowanie komercyjnej umowy najmu – przewodnik dla najemcy (cz. XIII)

  • Usługi doradcze w branży utrzymania czystości

Podstawowy

Usługi doradcze w branży utrzymania czystości

Wiedza z zakresu cleaningu jest jak program antywirusowy – nieustannie należy ją aktualizować, inaczej staje się bezużyteczna. Dotyczy to zresztą kompetencji we wszystkich szybko rozwijających się dziedzinach gospodarki.
Podstawowy

Jaśniejsza droga do efektywności

Nowe podejście do dotychczasowych modeli dostarczania produktów i usług w oparciu o Internet Rzeczy kompletnie zmienia sposób, w jaki użytkuje oraz obsługuje się obecnie infrastrukturę oświetleniową. Inteligentne systemy oraz p...